Velkommen til blodbankerne i RegionH og GivBlod
Her kan der reserveres tid til tapning og udfyldes spørgeskema

For yderligere information omkring bloddonation, se venligst http://www.givblod.dk/